FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.themis4you.sk / www.themis4you.eu

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: THEMIS 4 YOU s.r.o. Rosná 22, 040 01 Košice, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.......................................

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa Alebo Zmeniť heslo