VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Internetového obchodu http:/themis4you.sk/

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

1.1. Komu:

THEMIS 4 YOU s.r.o.

04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Helsinská 2635/10, Slovenská republika

 

  Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

 

 

.......................................

 

 

 

Dátum:

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

  • Registrovať sa

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa Alebo Zmeniť heslo